Ausdruck der Webseite von http://www.naturpark-now.de
Stand: Samstag, 10. Juni 2023 um 19:16 Uhr
Sie sind hier: Naturpark - Info Czech

Vážení návštěvníci

přírodní park "Severní Hornofalcký les” neboli "Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald”, jak mu říkáme my, Vás zve k procházce krajinou, jež oplývá bohatými kulturními tradicemi. Krajinou jejíž vývoj probíhal již od pradávna ve znamení vzájemného ovlivňování člověka a přírody.Toto ovlivňování pokračuje i dnes. A dnes, více než kdy jindy, je zapotřebí vynaložit mnoho úsilí a péče, aby byla tato harmonie i nadále zachována a aby to, co po staletí vzrůstalo, nepohltil vír naší hektické doby. Nejen ve jménu ochrany přírody, ale i ve jménu člověka samotného.
 
Co je to vlastně přírodní park?
Přírodní park, to je jistě více než pouhé označení jistého územního celku. Přírodní park, to je místo kde se jako kdekoliv jinde i nadále střetávají různorodé zájmy člověka, přírody a průmyslu. Ale narozdíl od jiných oblastí je to také místo, kde jsou ekonomika a ekologie rovnocennými partnery.
 
Historie přírodního parku sahá až k počátku 20. století. Již v roce 1909 se zde poprvé zrodila myšlenka velkoplošné ochrany životního prostředí. Během času nabývalo toto hnutí síly a jeho cíle se konkretizovaly. V roce 1956 formulovaly jednotlivé spolkové země Německa první programy přírodních parků. Hlavním cílem těchto programů bylo setkání člověka s přírodou a poznání krásy neporušené krajiny. V uplynulých desetiletích k těmto prvotním záměrům přibyly v důsledku změn společnosti také ekologické a sociálně orientované cíle. Postupně byly vyčleněny velké plochy jedinečných a ojedinělých krajinných oblastí, které se mají v budoucnu stát "příkladnými oblastmi” soužití člověka s přírodou a integrací již zmíněných různorodých zájmů. Naplnění těchto myšlenek (podrobný program v internetu pod adresou: www.naturpark-now.de), se upsal i provozovatel našeho přírodního parku - spolek ”Přírodní park severní Hornofalcký les" založený v roce 1975. Hlavní úlohou Vedení správy přírodního parku, jehož sídlo se nachází v budově Okresního úřadu ve městě Neustadt a.d. Waldnaab, je podpora snahy o ochranu a zachování přírodního a kulturního dědictví v jednotlivých oblastech ve spolupráci s obcemi, svazy a spolky přírodní ochrany i státními institucemi. Díky propagace myšlenek a cílů přírodního parku před širokou veřejností jsou tyto snahy v poslední době úspěšně přibližovány návštěvníkům i domácím obyvatelům.
 
Přímo v srdci Evropy
zaujímá náš přírodní park plochu 138.000 hektarů. Územně zahrnuje celý okres Neustadt a.d. Waldnaab, jižní části okresu Tirschenreuth a město Weiden i.d. Oberpfalz. Společně se sousedními přírodními parky "Kamenný les” (Steinwald) a "Hornofalcký les” (Oberpfälzer Wald) tak vytváří souvislý zelený pás podél hranic s âeskou Republikou.
 
Na shledanou!
Pokud jsme Vás tímto krátkým textem inspirovali k objevování přírodních krás naší vlasti, velmi nás to těší. Ještě víc nás samozřejmě potěší, když se nám společně podaří přispět k podpoře myšlenek přírodního parku, abychom i příštím generacím umožnili odpočinek uprostřed zdravého životního prostředí.
Pokud by jste se rádi dozvěděli o našem přírodním parku a o možnostech rekreace v této oblasti více, napište nám, zatelefonujte nebo pošlete email a my Vám zašleme bezplatný informační materiál. Kromě toho můžete na níže uvedených adresách obdržet také cestovní průvodce přírodním parkem v knižním formátu (v německém jazyce) nebo videoportrét přírodního parku na kazetě VHS.
 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald
Stadtplatz 34 - 38; 92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Telefon: 00 49 / 96 02 / 79-3100
e-Mail: info@naturpark-now.de

nebo
Turistická kancelář okresu Neustadt a.d. Waldnaab
Telefon: 00 49 / 96 02 / 79-1050 nebo 1060
 
Objednejte si brožury
 
© 2023 Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald
letzte Aktualisierung: 03.03.2023
© 2023 | Naturpark-NOW.de